Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ต้องมีใจรักในสื่อและเป็นคนที่มีความระเอียดรอบคอบ ชอบตรวจทาน และเป็นคนที่มีใจรักในการออกแบบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ชอบเขียน มีความคิดสร้างสรรค์ เขียนข้อความได้น่าสนใจ
 • ทักษะการอ่านและการวิเคราะห์ที่ดี
 • ชอบคุยทางโซเชียล
 • มีความคิดสร้างสรรค์และติดตามเทรนด์ใหม่ๆ
 • มีความเข้าใจด้านการเงิน การลงทุน และธุรกิจเป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ผู้ที่มีทักษะการอ่านจับใจความสามารถวิเคราะห์และแยกย่อยเนื้อหาที่ยากให้เข้าใจง่ายได้ มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • สร้างข้อกำหนดของแอปพลิเคชันและออกแบบเพื่อการโต้ตอบกับผู้ใช้
 • การวางแผนและการดำเนินการโครงการตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science หรือเทียบเท่า
 • ซึ่งรวมถึงภาษาส่วนหน้า เช่น HTML, CSS และ JavaScript
 • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรม OOP และ RDBMS
 • หนักใน Git สำหรับการควบคุมแหล่งที่มา
 • ดีมากกับคอนเทนเนอร์ Docker
 • ความสามารถในการใช้ JSON, XML
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PHP ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือ C# .NET
 • การใช้ Laravel เป็นข้อดี

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนหน้า/ส่วนหลัง
 • การออกแบบและพัฒนา API
 • รวม RESTful APIs และส่วนหน้าเพื่อแสดงเนื้อหาและสถานการณ์การซื้อขาย
 • ตอบสนองต่อแพลตฟอร์มและแอพต่างๆ
 • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขที่สาเหตุ
 • ออกแบบเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่จะใช้
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมสนับสนุนแอปพลิเคชันเพื่อถามคำถาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • พวกเขาสามารถทำลายเป้าหมายและกลยุทธ์อย่างเป็นระบบได้ ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันแบบดิจิทัล สามารถเป็นแรงบันดาลใจ (Self-motivated) ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ไม่มีการจำกัดเพศและอายุและมีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์กับ Google Ads SEO SEM
 • การเขียนและการออกแบบที่หรูหรา
 • ชอบที่จะซึมซับและวิเคราะห์เนื้อหา โดยเฉพาะจากมุมมองการขาย เข้าถึงเนื้อหาโดยคำนึงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเดียวกัน
 • ผลักดันตัวเองเพื่อรับความท้าทาย

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ทนทานต่อความเจ็บปวดและมีประสิทธิภาพ
 • Facebook ทำงานในกล่อง ปฏิวัติเหมือนพิกเซล
 • รวม Google Ads, SEO, SEM และช่องทางการตลาดออนไลน์อื่นๆ
 • ติดตั้งและใช้ Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel วัดผล วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ Omnichannel ของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
 • วิเคราะห์ผลโฆษณาในการโฆษณาและสร้างรายงานการโฆษณา
 • เพื่อจัดการธุรกิจและจัดการต้นทุน
 • บริการจัดการเหตุการณ์ออนไลน์และออฟไลน์